Cylinder ile king orking

Contents
[ ]

Oustomize ffffset Top

Aspose.3D for .NET, bir silindirin Offset op op’unu özelleştirmeye izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının Offset özelliğini kullanabilirsiniz. Kod snippet’i takip eden Tffset Top’u nasıl özelleştireceğinizi gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol bir Offsetop op set (5, 3, 0), üst kapak taşındı ve tüm gövde de etkilenir görmek kolaydır.

Customize hearhearhearottom

Aspose.3D for .NET, bir silindirin kesme tabanını özelleştirmeye izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının ShearBottom özelliğini kullanabilirsiniz. Kod parçacığını takip eden Thear ottom nasıl özelleştirileceğini gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol silindir ShearBottom ila (0, 0.83) iken sağ bir sıra silindir.

Create Fan-Cylinder

Aspose.3D for .NET bir fan silindiri oluşturmaya izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının 076481 481 özelliğini GenerateFanCylinder olarak ayarlayabilirsiniz. Kod parçacığını takip eden T, bu işlevselliğin nasıl kullanılacağını gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol silindir GenerateFanCylinder = false ve sağ olan GenerateFanCylinder = true vardır.