Cylinder ile king orking

Contents
[ ]

Oustomize ffffset Top

Python via .NET için Aspose.3D, bir silindirin Offset op op’unu özelleştirmeye izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının offset özelliğini kullanabilirsiniz. Kod snippet’i takip eden Tffset Top’u nasıl özelleştireceğinizi gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol bir offset_top set (5, 3, 0), üst kapak taşındı ve tüm gövde de etkilenir görmek kolaydır.

Customize hearhearhearottom

Python via .NET için Aspose.3D, bir silindirin kesme tabanını özelleştirmeye izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının shear_bottom özelliğini kullanabilirsiniz. Kod parçacığını takip eden Thear ottom nasıl özelleştirileceğini gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol silindir shear_bottom ila (0, 0.83) iken sağ bir sıra silindir.

Create Fan-Cylinder

Python via .NET için Aspose.3D, bir fan silindiri oluşturmaya izin verir. In bu işlevselliği kullanmak için Cylinder sınıfının 076481 481 özelliğini generate_fan_cylinder olarak ayarlayabilirsiniz. Kod parçacığını takip eden T, bu işlevselliğin nasıl kullanılacağını gösterir:

Todo: görüntü_Alt_Metin

To sol silindir generate_fan_cylinder = False ve sağ olan generate_fan_cylinder = True vardır.