Tillämpa anpassade temafärger i arbetsboken med hjälp av Array of Colors

Tillämpa anpassade temafärger i arbetsboken med hjälp av Array of Colors

Följande exempelkod visar hur du använder anpassade temafärger i arbetsboken med hjälp av en rad färger. Vänligen kontrolleraoutput excel-fil genereras med den här koden och skärmdumpen som visar effekten av koden påoutput excel-fil.

todo:image_alt_text

Exempelkod