Kopiera tema från en arbetsbok till en annan

Kopiera tema från en arbetsbok till en annan

Följande exempelkod visar hur du kopierar tema från en arbetsbok till en annan arbetsbok. Koden är användbar för att tillämpa inbyggda eller anpassade teman. Skapa ditt önskade tema (det kan vara ett inbyggt tema eller så kan du anpassa det) i din mallfil med Microsoft Excel och kopiera sedan det till din källarbetskopia med följande kod.

Exempelkod