Skapa och Manipulera Excel tabell

Möjliga användningsscenario

Aspose.Cells tillåter dig att skapa och manipulera nya eller befintliga listobjekt eller tabeller. Du kan använda olika metoder för listobjektet eller tabellen, t.ex. huvudradstil, kolumnränder, stiltyp, visa delsumma osv. och också arbeta med enskilda kolumner i tabellen och ställa in deras namn och totalberäkningsfunktion som kan vara Min, Max, Count, Average, Sum osv.

Skapa och Manipulera Excel-tabell

Följande exempelkod laddar den provexempelfilen och skapar sedan ett listobjekt eller en tabell inom ett område A1:H10, sedan använder den olika metoder och ställer in visa delsumma. Sedan ställer den in totalfunktionerna för 3:e, 4:e och 5:e kolumnen till Min, Max och Count respektive och skriver utmatnings excel-fil. Följande skärmbild visar effekten av exempelkoden på provexempelfilen efter exekvering.

todo:image_alt_text

Exempelkod