Konvertera kalkylblad till bild och kalkylblad till bild för sida

Använda Aspose.Cells för att konvertera kalkylblad till bildfil

Den här artikeln visar hur du använder Aspose.Cells for Java API för att konvertera ett kalkylblad till en bild. API tillhandahåller flera värdefulla klasser, som t.exSheetRenderImageOrPrintOptionsWorkbookRender , och så vidare. DeSheetRender klass representerar ett kalkylblad för att rendera bilder för kalkylbladet och har en överbelastadatt föreställa sig metod som kan konvertera ett kalkylblad till bildfiler direkt med valfria attribut eller alternativ.

Resultat

Efter exekvering av ovanstående kod konverteras kalkylbladet med namnet Sheet1 till en bildfil SheetImage.jpg.

Utdata JPG

todo:image_alt_text

Använda Aspose.Cells för att konvertera kalkylblad till bildfil per sida

Det här exemplet visar hur du använder Aspose.Cells för att konvertera ett kalkylblad från en mallarbetsbok som har flera sidor till en bildfil per sida.

Resultat

Efter exekvering av ovanstående kod konverteras kalkylbladet med namnet Sheet1 till två bildfiler (1 per sida) Sheet 1 Page 1.Tiff och Sheet 1 Page 2.Tiff.

Genererad bildfil (ark 1 sida 1.Tiff)

todo:image_alt_text

Genererad bildfil (ark 1 sida 2.Tiff)

todo:image_alt_text

relaterade artiklar