Använder WorkbookMetadata

Använder WorkbookMetadata

Följande exempelkod använderArbetsbokMetadata klass för att redigera anpassade dokumentegenskaper för en arbetsbok. När du öppnar arbetsboken medArbetsbok klass, kommer du att kunna läsa dokumentets egenskaper.

Här är en exempelkod med hjälp avArbetsbokMetadataklass.