Kombinera flera arbetsböcker till en enda arbetsbok

Kombinera arbetsböcker

Exempelkoden kombinerar två arbetsböcker till en enda arbetsbok med Aspose.Cells for Java. Koden laddar de källearbetsböckerna, använder Workbook.combine() metoden för att kombinera dem och sparar den resulterande arbetsboken.

Källarbetsböcker

Resultatarbetsböcker

Skärmbilder

Här är skärmbilder på käll- och resultatarbetsböcker.

Den första arbetsbokens arbetsblad - staplad

todo:image_alt_text

Andra arbetsbladet i arbetsboken - linje

todo:image_alt_text

Första arbetsbladet i bildarbetsboken - bild

todo:image_alt_text

Alla tre arbetsblad i den kombinerade arbetsboken - staplad, linje, bild

todo:image_alt_text

Följande kodsnutt visar hur man kombinerar flera arbetsböcker till en enda arbetsbok.

Ytterligare resurser

Fortsatta ämnen