Ladda ner och konfigurera Aspose.Cells i Ruby

Ladda ner obligatoriska bibliotek

Ladda ner nödvändiga bibliotek som nämns nedan. Dessa är nödvändiga för att köra Aspose.Cells Java för Ruby-exempel.

Ladda ner exempel från webbplatser för social kodning

Följande versioner av löpande exempel finns att ladda ner på nedan nämnda webbplatser för social kodning:

GitHub

Installerar

Det är väldigt enkelt och lätt att installera Aspose.cells Java för Ruby gem, följ dessa enkla steg:

  1. Lägg till den här raden i din applikations Gemfile.
 gem 'aspose-cellsjava'
  1. Och sedan avrätta
 $ bundle

ELLER

  1. Kör följande kommando.
 $ gem install aspose-cellsjava

Använder sig av

Inkludera de nödvändiga filerna för att arbeta med helloworld-exemplet.

 require require File.dirname(File.dirname(File.dirname(__FILE__))) + '/lib/aspose-cellsjava'

include Asposecellsjava

include Asposecellsjava::HelloWorld

initialize_aspose_cells

Låt oss förstå koden ovan.

  1. Den första raden ser till att aspose-cellerna är laddade och tillgängliga.
  2. Inkludera filerna som krävs för att komma åt aspose-cellerna.
  3. Initiera biblioteken. Aspose JAVA-klasserna laddas från sökvägen i filen aspose.yml/