Stöd, utöka och bidra till Aspose.Cells i Ruby

Stöd

Från de allra första dagarna av Aspose visste vi att det inte skulle räcka att bara ge våra kunder bra produkter. Vi behövde också leverera bra service. Vi är själva utvecklare och förstår hur frustrerande det är när ett tekniskt problem eller en egenhet i programvaran hindrar dig från att göra det du behöver göra. Vi är här för att lösa problem, inte skapa dem.

Det är därför vi erbjuder gratis support. Alla som använder vår produkt, oavsett om de har köpt dem eller använder en utvärdering, förtjänar vår fulla uppmärksamhet och respekt.

Du kan logga eventuella problem eller förslag relaterade till Aspose.Cells Java för Ruby med någon av följande plattformar:

Utöka och bidra

Aspose.Cells Java för Ruby är öppen källkod och dess källkod är tillgänglig på de stora sociala kodningswebbplatserna nedan. Utvecklare uppmuntras att ladda ner källkoden och bidra genom att föreslå eller lägga till nya funktioner eller förbättra de befintliga, så att andra också kan dra nytta av den.

Källkod

Du kan få den senaste källkoden från en av följande platser: