Skydda och avskydda arbetsbokens struktur

Skydda och avskydda arbetsbokens struktur i MS Excel

skydda och avskydda arbetsbokens struktur

  1. Klicka på Granska > Skydda arbetsbok.
  2. Ange ett lösenord i Lösenordsrutan.
  3. Välj OK, ange lösenordet igen för att bekräfta det, och välj sedan OK igen.

Skydda arbetsbokens struktur med hjälp av Aspose.Cell för Java

Bara behöver följande enkla koder för att implementera skydd av arbetsbokens struktur för Excel-filer.

Avskydda arbetsbokens struktur med hjälp av Aspose.Cell för Java

Det är enkelt att avskydda arbetsbokens struktur med Aspose.Cells API.