WorkbookMetadata'yı Kullanma

WorkbookMetadata’yı Kullanma

Aşağıdaki örnek kod kullanırÇalışma KitabıMeta verileri çalışma kitabının özel belge özelliklerini düzenlemek için sınıf. Çalışma kitabını kullanarak açtığınızdaÇalışma kitabı sınıf, belge özelliklerini okuyabileceksiniz.

İşte kullanan bir örnek kodÇalışma KitabıMeta verilerisınıf.