Arbeta med extern dataanslutning av typen WebQuery

Arbeta med extern dataanslutning av typen WebQuery

Följande kod visar hur man arbetar med extern dataanslutning av typenWebQuery . Den använderexempel på excel-fil som du kan ladda ner från den medföljande länken. Du kan också se konsolutgången för denna kod längre ner.

Konsolutgång

Här är konsolutgången för ovanstående kod med dennaexempel på excel-fil.

 Web Query URL: http://www.aspose.com/docs/display/cellsnet/Home