Arbeta med anpassad beräkningsmotor för GridJs

Implementera Custom Calculation Engine

Aspose.Cells.GridJs har en kraftfull beräkningsmotor som kan beräkna nästan alla Microsoft Excel-formler. Trots detta låter den dig också utöka standardberäkningsmotorn som ger dig större kraft och flexibilitet.

Följande egenskap och klasser används för att implementera denna funktion.

Följande kod implementerar Custom Calculation Engine. Den implementerar gränssnittet**GridAbstractCalculationEngine** som har en**Calculate(GridCalculationData data)** metod. Denna metod kallas mot alla dina formler. Inuti denna metod fångar vi**MYTESTFUNK** formeln och multiplicera med 2 för dess första parametervärde.

Programmeringsexempel