Arbetar med anpassad beräkningsmotor för GridJs

Implementera anpassad beräkningsmotor

Aspose.Cells.GridJs har en kraftfull beräkningsmotor som kan beräkna nästan alla Microsoft Excel-formler. Trots detta kan du också utöka den förvalda beräkningsmotorn vilket ger dig större kraft och flexibilitet.

Följande egenskap och klasser används vid implementering av denna funktion.

Följande kod implementerar den anpassade beräkningsmotorn. Den implementerar gränssnittet GridAbstractCalculationEngine som har en Calculate(GridCalculationData data) metod. Denna metod anropas mot alla dina formler. Inuti denna metod fångar vi MYTESTFUNC-formeln och multiplicerar med 2 för dess första parameter värde.

Programmeringsexempel