Aspose.Cells.GridJs Arbetar i mobil

Använd GridJs i mobila enheter

Du kan använda GridJs smidigt på den mobila enheten.

GridJs kan anpassa mobilskärmen.

Springa det demo av GridJs

Standardporten för demoprojektet är 24262.

Du måste komma åt sidan via IP-väg på mobilterminalen http://localhost:24262/GridJs2/List .

Du kan använda ett litet verktyg som: iisexpress proxy.

Installera med följande kommando:

npm installera -g iisexpress-proxy

Kör kommandot för att slutföra portmappningen:

iisexpress-proxy 24262 till 82

kommandot todo:iisexpress

Då kan vi öppna demowebbsidan i mobilens webbläsare.

Navigera på sidan http://yourip:82/GridJs2/List och välj en fil att öppna.

att göra: skärmnavigeringen på mobilen

Sedan kan vi göra redigeringsoperationer som i PC-enhet.