Aspose.Cells.GridJs fungerar i mobil

Använd GridJs på mobil enhet

Du kan använda GridJs smidigt på mobila enheter.

GridJs kan anpassa sig till den mobila skärmen.

Kör demo av GridJs

Standardporten för demo-projektet är 24262.

Du behöver komma åt sidan via IP-vägen på den mobila terminalen http://localhost:24262/GridJs2/List .

Du kan använda ett litet verktyg som: iisexpress proxy.

Installera med följande kommando:

npm install -g iisexpress-proxy

Kör kommandot för att slutföra portmappningen:

iisexpress-proxy 24262 to 82

att göra: iisexpress-kommando

Därefter kan vi öppna demo-webbsidan i den mobila webbläsaren.

Navigera till sidan http://yourip:82/GridJs2/List och välj en fil för att öppna.

att göra: skärmnavigation på mobil

Därefter kan vi göra redigeringsoperationer som på en PC-enhet.