Inställningar för GridJs

Contents
[ ]

Det finns några inställningar vi kan ange genom att ange GridWorkbookSettings :

Till exempel, följande kod ställer ReCalculateOnOpen till falskt för att stoppa beräkningen vid öppning av filen :

  GridJsWorkbook gw = new GridJsWorkbook();
  GridWorkbookSettings gws = new GridWorkbookSettings();
  //do not re-calculate all formulas on opening the file.
  gws.ReCalculateOnOpen = false;
  gw.Settings = gws;
  gw.ImportExcelFile(@"c:\test.xlsx");

följande kod ställer in författaren för filen :

  GridJsWorkbook gw = new GridJsWorkbook();
  GridWorkbookSettings gws = new GridWorkbookSettings();
  //set author.
  gws.Author = "peter";
  gw.Settings = gws;
  gw.ImportExcelFile(@"c:\test.xlsx");

Du kan kontrollera fler inställningar i denna klass.