Arbeta med GridJs Server Side

Arbeta med GridJs Server Side

0. ställ in rätt mappsökväg i Config

Config.FileCacheDirectory för arbetsbokens cachefil. Config.PictureCacheDirectory för bildfilernas cache i arbetsboken.

för lagringsdetalj, vänligen kontrollera dettaguide

1. Implementera GridCacheForStream

För lokal fillagring, här är ett exempel:

För lagring på serversidan ger vi också ett exempel. Kontrollera:https://github.com/aspose-cells/Aspose.Cells-for-.NET/blob/master/Examples_GridJs/Models/AwsCache.cs

2. Hämta json från kalkylarksfilen.

GridJsWorkbook wbj = new GridJsWorkbook();
using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open))
{
    wbj.ImportExcelFile(fs,GridJsWorkbook.GetGridLoadFormat(Path.GetExtension(path)));
}
String ret =wbj.ExportToJson();

3. Hämta bilderna/formerna från kalkylarksfilen

//Gridjs will automatically zip all the images/shapes into a zip stream  and store it in cache using the cache implemention.
//GridJsWorkbook.CacheImp.SaveStream(zipoutStream, fileid);

//get the fileid in the cache,uid is the unique id for the spreadsheet  instance, sheetid is the sheet index,
String fileid=(uniqueid + "." + (sheetid + '_batch.zip'))

//get the zip file stream by the fileid
Stream s=GridJsWorkbook.CacheImp.LoadStream(fileid), mimeType, fileid.Replace('/', '.')

4. Uppdatera kalkylarksfilen i cachen

GridJsWorkbook gwb = new GridJsWorkbook();
//p is the update json,uid is the unique id for the spreadsheet
String ret = gwb.UpdateCell(p, uid);

5. Spara kalkylarksfilen i cachen

GridJsWorkbook wb = new GridJsWorkbook();
//p is the update json,uid is the unique id for the spreadsheet
wb.MergeExcelFileFromJson(uid, p);
wb.SaveToCacheWithFileName(uid, filename,password);

För detaljerad information kan du kolla exemplet här: https://github.com/aspose-cells/Aspose.Cells-for-.NET/tree/master/Examples_GridJs