Aspose.Cells eller NPOI

Ibland får vi följande fråga: varför ska vi använda Aspose-produkter istället för NPOI? Denna fråga är lätt att besvara: funktioner och funktionalitet.

NPOI (NET version av POI Java-projektet) är ett projekt med öppen källkod som kan hjälpa dig att läsa eller skriva filer i Microsoft Office-format. Som en del av den aktuella jämförelsen, överväg följande NPOI-komponenter – HSSF och XSSF:

HSSF är POI-projektets rena Java-implementering av filformatet Excel 97(-2007).

XSSF är POI-projektets rena Java-implementering av Excel 2007 OOXML (.xlsx) filformat.

HSSF och XSSF ger sätt att läsa kalkylblad skapa, ändra, läsa och skriva XLS kalkylblad. De bidrar:

  • lågnivåstrukturer för personer med särskilda behov
  • ett eventmodel-api för effektiv skrivskyddad åtkomst
  • en fullständig användarmodell api för att skapa, läsa och ändra XLS-filer

Både HSSF och XSSF tillhandahåller grundtextextraktion, specifik textextraktion, åtkomst till sidhuvud och sidfötter och funktioner för att ändra text. Medan HSSF och XSSF tillhandahåller liknande funktionalitet, har de för närvarande inte ett gemensamt gränssnitt. Den har en ganska stabil kärna API som ger läs- eller skrivåtkomst till huvuddelarna av .xlsx-filer, men den är inte komplett.

Aspose.Cells är ett mycket användbart dokumentbehandlingsbibliotek som ger bra stöd för alla Microsoft Excel och andra dokumentformat. Med Aspose.Cells kan du läsa, generera, ändra, konvertera, rendera och skriva ut dokument utan att använda Microsoft Excel.

I den här artikeln kommer vi att titta på när det är vettigt för dig att föredra Aspose.Cells.

Varför inte NPOI

Det är värt att notera att vissa uppgifter kan uppnås med Aspose.Cells, men inte kan utföras med NPOI. Till exempel, om du behöver konvertera Excel-filer till Pdf, JSON och bilder, kan du inte använda endast NPOI, du behöver också Microsoft Excel 365 eller andra verktyg.

Du kan jämföra NPOI med Aspose.Cells För att göra detta föreslår vi att du bekantar dig med Aspose.Cells för NPOI-projektet (HSSF och XSSF) – det visar hur olika uppgifter kan utföras med hjälp av Aspose.Cells for .NET 07161434I. Projektet omfattar även funktioner för att arbeta med textdokument som endast är tillgängliga i Aspose.Cells, men inte i NPOI.

Det här projektet är också användbart för utvecklare som vill migrera från NPOI till Aspose.Cells.

följande avsnitt och artiklar kommer vi att titta närmare på några av funktionerna och förmågorna som tillhandahålls av Aspose.Cells.

Stabilitet

Aspose komponenter är noggrant testade. Eftersom Aspose-komponenter är paketerade i en enda DLL, kommer det aldrig att finnas ett behov av att installera några ytterligare delar eller delar för att de ska fungera. Detta tillåter inte bara att tillhandahålla ett stabilt arbete med Aspose.Cells, utan också minska risken för oförutsedda situationer till praktiskt taget noll.

Skalbarhet och hastighet

Aspose komponenter är mycket skalbara och blixtsnabba. De är en äkta .NET-lösning och fungerar felfritt på antingen en enda server som driver en enda applikation eller en lastbalanserad webbfarm som driver en företagsapplikation.

Funktioner

Aspose-komponenter ger allt du behöver för att hantera Office-filer, plus mycket, mycket mer. De är designade med filosofin att tillåta utvecklare att uppnå de bästa resultaten med minsta möjliga arbete.

Aspose komponenter ger många kraftfulla tidsbesparande funktioner. Till exempel,Aspose.Cells erbjuder en funktion som gör att utvecklare kan importera JSON till Excel-filer. Det är värt att notera att varje komponent i Aspose-familjen erbjuder sin egen uppsättning unika och kraftfulla funktioner.

Se även