Aspose.Cells eller VSTO

När du ska jämföra vilken produkt som är bäst för din lösning finns det många kriterier att utvärdera, men huvudfokus kommer ofta att vara den funktionalitet och ansträngning som krävs för att använda produkten.

Om du letar efter ett snabbare, enklare och lättare filformatsbibliotek för att bearbeta filer, kanske du vill jämföra Aspose.Cells for .NET och VSTO. Då kommer du att kunna märka att dessa produkter faktiskt inte konkurrerar, utan löser lite olika användaruppgifter.

Vad är VSTO?

VSTO, eller Visual Studio Tools for Office, eller Microsoft Visual Studio Tools är en del av Microsoft:s Visual Studio .NET verktygssvit och stöder Microsoft .NET Framework. Den används av utvecklare för att skriva kod som ansluter Microsoft Office Word, Excel och Outlook-applikationer. Utvecklare som använder VSTO kan använda C# eller Visual Basic-språk. Det är ett alternativ till Visual Basic for Applications, eller VBA.

Aspose.Cells för .Net

Aspose.Cells for .NET tillhandahåller den mest flexibla gruppen av komponenter som gör det möjligt för .NET-applikationen att skapa och hantera Excel-kalkylblad utan att behöva installera Microsoft Excel på servern. Aspose.Cells är en av de ledande komponenterna för alla typer av Excel-formatmanipulation. Till skillnad från liknande produkter från andra leverantörer stöder Aspose.Cells inte bara generering av kalkylblad och andra grundläggande filformateringsfunktioner, utan stöder också ett antal avancerade funktioner. Dessa avancerade funktioner gör det mycket bekvämare för utvecklarna att manipulera kalkylbladsinnehåll, cellformatering och filskydd. Aspose.Cells tillåter också att importera data till kalkylblad från olika datakällor, lägga till vanliga och komplexa matematiska, datumtid, finansiella, textformler/funktioner, stöder manipulering av diagram, bilder, kommentarer, ritobjekt och kontroller etc.

Varför inte VSTO

Om du behöver slutföra någon icke-standardiserad eller impopulär dokumentrelaterad uppgift, kan VSTO hjälpa dig att implementera en sådan lösning. Med andra ord kan VSTO användas för att utöka funktionerna för Microsoft Office baserat på detaljerna i ditt problem.

Om dina dokumentrelaterade uppgifter är populära är det mycket troligt att Aspose.Cells ger dig ett API för att skapa en effektiv och snabb lösning. Det är värt att notera att med Aspose.Cells kan du hantera några ganska knepiga och komplexa situationer eftersom det ger riktigt kraftfulla och omfattande verktyg. På så sätt sparar du tid och uppfinner inte hjulet på nytt.

Stabilitet

Aspose.Cells är noggrant testad och förpackad i en enda DLL utan att några ytterligare delar behöver installeras för att fungera.

Skalbarhet och hastighet

Aspose komponenter är mycket skalbara och blixtsnabba. De är en äkta .NET-lösning och fungerar felfritt på antingen en enda server som driver en enda applikation eller en lastbalanserad webbfarm som driver en företagsapplikation.

Funktioner