Aspose.Cells for Reporting Services

todo:image_alt_text

Välkommen till Aspose.Cells for Reporting Services

Aspose.Cells for Reporting Services är en lösning för utvecklare som behöver leverera Microsoft Excel-rapporter i Reporting Services. Den lägger till flexibla och användarvänliga funktioner i Reporting Services genom verktyget Aspose.Cells.Report.Designer. API kan utföra alla uppgifter relaterade till att utveckla rapporter i Reporting Services som att ställa in datakällor, skapa frågor, designa rapporter och publicera rapporter till Report Server. Eftersom Aspose.Cells.Report.Designer använder Microsoft Excel som rapportmall kan användare dra nytta av de kraftfulla funktionerna som finns i Microsoft Excel.

Aspose.Cells for Reporting Services Resurser

Följande är länkarna till några användbara resurser som du kan behöva för att utföra dina uppgifter.