Aspose.Cells for Reporting Services

todo:image_alt_text

Välkommen till Aspose.Cells for Reporting Services

Aspose.Cells for Reporting Services är en lösning för utvecklare som behöver leverera Microsoft Excel-rapporter i rapporteringstjänsterna. Den lägger till flexibla och användarvänliga funktioner i rapporteringstjänsterna genom verktyget Aspose.Cells.Report.Designer. API:et kan utföra alla uppgifter relaterade till att utveckla rapporter i rapporteringstjänsterna, såsom att skapa datakällor, skapa frågor, designa rapporter och publicera rapporter till rapportservern. Eftersom Aspose.Cells.Report.Designer använder Microsoft Excel som en rapportmall kan användarna dra nytta av de kraftfulla funktionerna som finns tillgängliga i Microsoft Excel.

Aspose.Cells for Reporting Services Resurser

Följande är länkar till några användbara resurser du kan behöva för att utföra dina uppgifter.