Komma igång

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services består avtvå delar enligt följande:

  • Aspose.Cells.Report.Designer

    Detta är ett rapportdesignverktyg som är integrerat med MS Excel i form av tillägg… Med Aspose.Cells.Report.Designer kan användare designa en rapportmall i MS Excel istället för Visual Studio. Rapportmallen bäddas sedan in i Reporting Services RDL-fil och kan publiceras på Report Server. Användare kan också förhandsgranska och exportera rapporten i Aspose.Cells.Report.Designer.

  • Aspose.Cells.Renderare for Reporting Services

    Aspose.Cells.Renderer for Reporting Services är faktiskt en implementering av Microsoft Reporting Services Rendering Extension. Den kan återge RDL-rapporter designade av både Visual Studio och Aspose.Cells.Report.Designer.

Hur får man Aspose.Cells for Reporting Services.

Hur man installerar Aspose.Cells for Reporting Services.

Vad är funktionen i Aspose.Cells för reproting-tjänster.

Det här avsnittet innehåller andra följande ämnen: