Vad är nytt i Aspose.Cells for Reporting Services

Den här sidan beskriver de mest intressanta nya funktionerna Aspose.Cells for Reporting Services som introducerats i de senaste utgåvorna.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.10

 • Fixa några buggar.
 • Stöd för att rendera nummerformat.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.9

 • Stöd för att rendera SXC-format.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.8

 • Stöd för att rendera XLTX-format.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.7

 • Stöd för att göra XML-format.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.6

 • Förbättring för rendering av html.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.5

 • Förbättring för rendering av XPS och Tiff.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.4

 • Stöd för att rendera sql-skriptformat.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.3

 • Stöd för att rendera docx-format.
 • Förbättra textrenderaren.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.2

 • Stöd för att rendera pptx-format.

Aspose.Cells for Reporting Services 22.1

 • Stöd för att rendera json-format.