GridWeb'in Köprü nesnesine erişim Cell

Olası Kullanım Senaryoları

Aşağıdaki iki yöntemi kullanarak hücrenin köprü içerip içermediğini kontrol edebilirsiniz. Bu yöntemler, hücrede köprü yoksa, köprü içeriyorsa GridHyperlink nesnesini döndürür.

  • GridHyperlinkCollection.getHyperlink(GridCell hücresi)
  • GridHyperlinkCollection.getHyperlink(int satır, int sütun)

Köprüyü Yeni veya Mevcut Pencerede Aç

Excel dosyanız aşağıdaki gibi bir URL’ye bağlantı veren köprü içeriyorsahttp://wwww.aspose.com/ ve bunu GridWeb’e yüklediğinizde, köprüler hedef özelliği _blank olarak ayarlanarak oluşturulacaktır. Bu, GridWeb hücresindeki köprüye tıkladığınızda mevcut pencere yerine yeni bir pencere açılacağı anlamına gelir. Ayrıca, köprüyü mevcut pencerede açmak istiyorsanız lütfen GridHyperlink.Target’ı _self olarak ayarlayın.

GridWeb’in Köprü nesnesine erişim Cell

Aşağıdaki örnek kod, A1 hücresinin köprüsüne erişir. A1 hücresi köprü içeriyorsa GridHyperlink nesnesini döndürür, aksi takdirde null değerini döndürür.

Basit kod