Sütun Başlığı İpucunu Ayarla

Olası Kullanım Senaryoları

Çalışma sayfasında tabloyu oluştururken özel sütununuz için ipucu ayarlamanız gerekebilir. Aspose.Cells.GridWeb, bir sütunun başlığını yeniden adlandırmanıza olanak tanır ve sütuna ipucu ayarlayabilirsiniz, böylece kullanıcılar sütunun ne işe yaradığını kolayca anlayabilir.

Sütun Başlığı İpucunu Ayarlama

Sütun başlıklarının nasıl değiştirileceğini ve araç ipucu metninin nasıl uygulanacağını göstermek için aşağıda eksiksiz bir örnek verilmiştir. Örnek kodu çalıştırdıktan sonra, fare imlecini belirtilen sütunun başlığının üzerine getirdiğinizde araç ipucu metni ortaya çıkacaktır.

Basit kod

İşte örnek kodtest.jsp dosya.

 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"

 import="com.aspose.gridweb.*" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9"/>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Setting Column Header ToolTip</title>

<%

ExtPage BeanManager=ExtPage.getInstance();

GridWebBean gridweb=BeanManager.getBean(request);

out.println(gridweb.getHTMLHead());

%>

</head>

<BODY><%

gridweb.setReqRes(request, response);

gridweb.setEnableAsync(false);

//Access the first worksheet

GridWorksheet gridSheet = gridweb.getWorkSheets().get(0);

//Input data into the cells of the first worksheet.

gridSheet.getCells().get("A1").putValue("Product1");

gridSheet.getCells().get("A2").putValue("Product2");

gridSheet.getCells().get("A3").putValue("Product3");

gridSheet.getCells().get("A4").putValue("Product4");

gridSheet.getCells().get("B1").putValue(100);

gridSheet.getCells().get("B2").putValue(200);

gridSheet.getCells().get("B3").putValue(300);

gridSheet.getCells().get("B4").putValue(400);

//Set the caption of the first two columns.

gridSheet.setColumnCaption(0, "Product Name");

gridSheet.setColumnCaption(1, "Price");

//Set the column width of the first column.

gridSheet.getCells().setColumnWidth(0, 20);

//Set the second column header's tip.

gridSheet.setColumnHeaderToolTip(1, "Unit Price of Products");

gridweb.prepareRender();

out.println(gridweb.getHTMLBody());

%>

<br></BODY>

</html>