GridWeb'in Tanıtımı

GridWeb’in Temelleri

Aspose.Cells.GridWeb, JSP web sayfalarına veya java sunucusundaki herhangi bir html sayfasına gömülebilen GUI tabanlı bir web kontrolüdür.