Bir Lisansın Uygulanması

Lisans dosyasının yüklenmesi

Aspose.Cells for Android via Java numaralı telefondan ruhsat alınabilir.kaynak olarak gömülüveya bir akıştan yüklendi:

  1. Lisans dosyasını herhangi bir yere koyun**/mnt/sdkart/**.
  2. Dosyaya başvuran bir akış oluşturun.
  3. Akışı (lisans dosyasını içeren) SetLicense yöntemine geçirin.

Java

 String dataDir = Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() + "/";

// Create a stream object containing the license file

FileInputStream fstream = new FileInputStream(dataDir + "Aspose.Cells.Android.lic");

// Instantiate the License class

License license = new License();

//Set the license through the stream object

license.setLicense(fstream);

Gömülü Kaynaktan Lisans Uygulama

Lisansa bir Android paket dosyasından ada göre kaynak olarak erişmek için:

  1. Lisans dosyasını uygulamanıza bir kaynak olarak ekleyin.res/ham Klasör. Lisans dosyası,res/ham Klasör.
  2. Aşağıdaki kod örneğiyle kaynaktan lisansa erişin/yükleyin.

Java

 License license = new License();

InputStream inputStream = getResources().openRawResource(R.raw.license);

license.setLicense(inputStream);