xlsx4j'de Cells'de Değer Bulun

Aspose.Cells - Cells’de Değer Bulun

Microsoft Excel’de, kullanıcılar belirli verileri içeren hücreleri arayabilir. Örneğin, tıklamaDüzenlemekve sonraBulmakAra iletişim kutusunu açar. Kullanıcılar bir değer girer ve tıklarTamamonu aramak için Excel, eşleşen alanları vurgular.

Java

 //Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook("workbook.xls");

//Accessing the first worksheet in the Excel file

Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

//Finding the cell containing the specified formula

Cells cells = worksheet.getCells();

//Instantiate FindOptions

FindOptions findOptions = new FindOptions();

//Finding the cell containing a string value that starts with "Or"

findOptions.setLookAtType(LookAtType.START_WITH);

Cell cell = cells.find("SH",null,findOptions);

//Printing the name of the cell found after searching worksheet

System.out.println("Name of the cell containing String: " + cell.getName());

Çalışan Kodu İndir

Örnek Kodu İndir