Hitta värde i celler i xlsx4j

Aspose.Cells - Hitta värde i celler

I Microsoft Excel kan användare söka efter celler som innehåller specifik data. Till exempel, att klicka på Redigera och sedan Sök öppnar sökdialogen. Användarna anger ett värde och klickar på OK för att söka efter det. Excel markerar matchande fält.

Java

 //Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook("workbook.xls");

//Accessing the first worksheet in the Excel file

Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

//Finding the cell containing the specified formula

Cells cells = worksheet.getCells();

//Instantiate FindOptions

FindOptions findOptions = new FindOptions();

//Finding the cell containing a string value that starts with "Or"

findOptions.setLookAtType(LookAtType.START_WITH);

Cell cell = cells.find("SH",null,findOptions);

//Printing the name of the cell found after searching worksheet

System.out.println("Name of the cell containing String: " + cell.getName());

Ladda ned körbar kod

Ladda ned provkoden