Php'de Bölmeleri Dondur

Aspose.Cells - Bölmeleri Dondur

Kullanarak Elektronik Tablo Belgesindeki Bölmeleri Dondurmak içinAspose.Cells Java for PHP , sadece çağırmakDonma bölmeleri modül.

PHP Kodu

 //Instantiating a Excel object by excel file path

$workbook = new Workbook($dataDir . "book.xls");

//Accessing the first worksheet in the Excel file

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$worksheet = $worksheets->get(0);

//Applying freeze panes settings

$worksheet->freezePanes(3,2,3,2);

//Saving the modified Excel file in default format

$workbook->save($dataDir . "book.out.xls");

Çalışan Kodu İndir

İndirmek**Bölmeleri Dondur (Aspose.Cells)**aşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: