Php'de Bölme Bölmeleri

Aspose.Cells - Bölmeli Bölmeler

Kullanarak Bölmeleri Bölmek içinAspose.Cells Java for PHP , sadece çağırmakBölünmüş Paneller modül.

PHP Kodu

 $saveFormat = new SaveFormat();

//Instantiate a new workbook

//Open a template file

$book = new Workbook($dataDir . "book.xls");

//Set the active cell

$book->getWorksheets()->get(0)->setActiveCell("A20");

//Split the worksheet window

$book->getWorksheets()->get(0)->split();

//Save the excel file

$book->save($dataDir . "book.out.xls", $saveFormat->EXCEL_97_TO_2003);

Çalışan Kodu İndir

İndirmek**Bölünmüş Bölmeler (Aspose.Cells)**aşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: