Frys rutor i Php

Aspose.Cells - Frys rutor

För att frysa rutor i kalkylarksdokumentet medAspose.Cells Java for PHP , helt enkelt åberopaFreezePanes modul.

PHP-kod

 //Instantiating a Excel object by excel file path

$workbook = new Workbook($dataDir . "book.xls");

//Accessing the first worksheet in the Excel file

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$worksheet = $worksheets->get(0);

//Applying freeze panes settings

$worksheet->freezePanes(3,2,3,2);

//Saving the modified Excel file in default format

$workbook->save($dataDir . "book.out.xls");

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Frys rutor (Aspose.Cells)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: