Farklı Formatlardaki Dosyaları Açma

Excel Dosyalarını Açmanın Basit Yolları

Yoluyla Açma

Bir Microsoft Excel dosyasını dosya yolunu parametre olarak geçirerek açmak için, Workbook sınıfının örneği oluşturulurken dosya yolunu parametre olarak geçirin. Aşağıdaki örnek kod, bir Excel dosyasının dosya yolunu kullanarak açılmasını göstermektedir.

Örnek

Akış Üzerinden Açma

Bazen açmak istediğiniz Excel dosyası bir akış olarak depolanmış olabilir. Bu durumda, dosya yolunu kullanarak bir dosyayı açmak için olduğu gibi, akışı parametre olarak geçirin ve Workbook sınıfını örneklendirin. Aşağıdaki örnek kod, akışı kullanarak bir Excel dosyasının açılmasını göstermektedir.

Örnek

Farklı Microsoft Excel Sürümleri Dosyalarını Açma

Kullanıcılar, Excel dosyasının formatını belirtmek için LoadOptions sınıfını kullanabilirler ve LoadFormat numaralandırmasını kullanabilirler.

LoadFormat numaralandırması birçok önceden tanımlanmış dosya biçimini içerir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Biçim Türleri Açıklama
Csv CSV dosyasını temsil eder
Excel97To2003 Excel 97 - 2003 dosyasını temsil eder
Xlsx Excel 2007/2010/2013/2016/2019 ve Office 365 XLSX dosyasını temsil eder
Xlsm Excel 2007/2010/2013/2016/2019 ve Office 365 XLSM dosyasını temsil eder
Xltx Excel 2007/2010/2013/2016/2019 ve Office 365 şablonu XLTX dosyasını temsil eder
Xltm Excel 2007/2010/2013/2016/2019 ve Office 365 makro etkin XLTM dosyasını temsil eder
Xlsb Excel 2007/2010/2013/2016/2019 ve Office 365 binary XLSB dosyasını temsil eder
SpreadsheetML SpreadsheetML dosyasını temsil eder
Tsv TSV dosyasını temsil eder
TabDelimited Tab Delimited metin dosyasını temsil eder
Ods ODS dosyasını temsil eder
Html HTML dosyasını temsil eder
Mhtml MHTML dosyasını temsil eder

Microsoft Excel 95/5.0 Dosyalarını Açma

Microsoft Excel 95 dosyalarını açmak için, Workbook örneğini şablon dosyasının yolunu veya akışını belirterek başlatın. Kodu test etmek için örnek dosyayı şu bağlantıdan indirebilirsiniz:

Excel95_5.0.xls

Örnek

Microsoft Excel 97 veya sonraki sürümler XLS Dosyalarını Açma

Microsoft Excel 97 veya sonraki sürümlerin XLS dosyalarını açmak için, Workbook örneğini şablon dosyasının yolunu veya akışını belirterek başlatın. Veya LoadOptions sınıfını kullanın ve LoadFormat numaralı listesinde EXCEL_97_TO_2003 değerini seçin.

Örnek

Microsoft Excel 2007 veya sonraki sürümlerin XLSX Dosyalarını Açma

Microsoft Excel 2007 veya sonraki sürümlerin XLSX dosyalarını açmak için, Workbook örneğini şablon dosyasının yolunu veya akışını belirterek başlatın. Veya LoadOptions sınıfını kullanın ve LoadFormat numaralı listesinde XLSX değerini seçin.

Örnek

Farklı Biçimlerde Dosyaları Açma

Aspose.Cells, SpreadsheetML, CSV, Sekme Sınırlı dosyalar gibi farklı formatlardaki elektronik tablo dosyalarını açmaya izin verir. Bu tür dosyaları açmak için, geliştiriciler Microsoft Excel sürümlerini açma yöntemini kullandıkları gibi aynı yöntemi kullanabilirler.

Elektronik Tablo Dili (SpreadsheetML) Dosyalarını Açma

SpreadsheetML dosyaları, elektronik tablonuzun tüm bilgilerini (biçimlendirme, formüller vb. dahil) içeren XML temsilleridir. Microsoft Excel XP’den itibaren, elektronik tablolarınızı SpreadsheetML dosyalarına dışa aktaran bir XML dışa aktarma seçeneği eklenmiştir.

SpreadsheetML dosyalarını açmak için, LoadOptions sınıfını kullanın ve LoadFormat numaralı listesinde SPREADSHEET_ML değerini seçin.

Örnek

CSV Dosyalarını Açma

Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV) dosyaları, değerleri virgüllerle ayrılmış veya sınırlandırılmış kayıtlar içerir. CSV dosyalarında, veri virgül karakteri tarafından ayrılmış bir tablo biçiminde depolanır ve çift tırnak işareti karakteri tarafından alıntılanır. Bir alanın değeri çift tırnak işareti karakteri içeriyorsa, bir çift tırnak işareti karakteri ile kaçırılır. Elektronik tablonuzdaki verileri bir CSV dosyasına dışa aktarmak için Microsoft Excel’i de kullanabilirsiniz.

CSV dosyalarını açmak için, LoadOptions sınıfını kullanın ve LoadFormat numaralı listesinde önceden belirlenmiş CSV değerini seçin.

Örnek

CSV Dosyalarını Açma ve Geçersiz Karakterleri Değiştirme

Excel’de özel karakterler içeren CSV dosyası açıldığında, karakterler otomatik olarak değiştirilir. Aynısı Aspose.Cells API tarafından yapılmaktadır ve aşağıdaki kod örneğinde gösterilmektedir.

Örnek

Tercih edilen ayrıştırıcıyı kullanarak CSV dosyalarının açılması

CSV dosyalarının açılması için varsayılan ayrıştırıcı ayarlarının her zaman kullanılması gerekli değildir. Bazen CSV dosyası içe aktarıldığında beklenen çıktı oluşturulmaz, tarih formatı beklenildiği gibi olmaz veya boş alanlar farklı şekilde işlenir. Bu amaçla, farklı veri türlerini ayrıştırmak için kendi tercih edilen ayrıştırıcısını sağlamak için TxtLoadOptions.PreferredParsers kullanılabilir ve gereksinimlere göre aşağıdaki örnek kod, tercih edilen ayrıştırıcının kullanımını göstermektedir.  

Bu özelliği test etmek için örnek kaynak dosya ve çıktı dosyalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

samplePreferredParser.csv

outputsamplePreferredParser.xlsx

Örnek

TSV (Sekme ile Ayrılmış) Dosyaların Açılması

Sekme ile ayrılmış dosyalar, herhangi bir biçimlendirme olmadan elektronik tablo verilerini içerir. Veri, tablo ve elektronik tablolar gibi sütunlar ve satırlar halinde düzenlenir. Kısacası, bir sekme ile ayrılmış dosya, metin içinde her sütun arasında bir sekme bulunan özel bir düz metin dosyası türüdür.

Sekme ile ayrılmış dosyaları açmak için geliştiricilerin kullanmaları gereken şey, LoadOptions sınıfını seçmek ve LoadFormat numaralı değeri, TSV değeri içeren önceden tanımlanmış LoadFormat listesinden seçmektir.

Örnek

Şifreli Excel Dosyalarını Açma

Microsoft Excel kullanılarak şifrelenmiş Excel dosyaları oluşturmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Böyle şifrelenmiş dosyaları açmak için, geliştiricilerin özel bir aşırı yüklenmiş LoadOptions yöntemini çağırması ve FileFormatType numaralama içinde önceden tanımlanmış DEFAULT değerini seçmesi gerekmektedir. Bu yöntem aynı zamanda örnek olarak aşağıda gösterildiği gibi şifrelenmiş dosya için şifreyi alacaktır.

Örnek

Aspose.Cells ayrıca şifre korumalı MS Excel 2013 dosyalarını açmayı desteklemektedir.

SXC Dosyalarını Açma

StarOffice Calc, Microsoft Excel’e benzer ve formülleri, grafikleri, işlevleri ve makroları destekler. Bu yazılım ile oluşturulan elektronik tablolar, SXC uzantısı ile kaydedilir. Aspose.Cells, aşağıdaki kod örneği ile SXC dosyalarını okuyabilir.

Örnek

FODS Dosyalarını Açma

FODS dosyası, herhangi bir sıkıştırma olmadan OpenDocument XML formatında kaydedilen elektronik tablodur. Aspose.Cells, aşağıdaki kod örneği tarafından gösterildiği gibi FODS dosyalarını okuyabilir.

Örnek

Gelişmiş Konular