Birden Fazla Çalışma Kitabını Birleştirme

Çalışma Kitaplarını Birleştirme

Örnek kod, Aspose.Cells for Java kullanarak iki çalışma kitabını tek bir çalışma kitabına birleştirir. Kod, kaynak çalışma kitaplarını yükler, bunları birleştirmek için Workbook.combine() yöntemini kullanır ve çıktı çalışma kitabını kaydeder.

Kaynak Çalışma Kitapları

Çıktı Çalışma Kitapları

Ekran Görüntüleri

Aşağıda, kaynak ve çıktı çalışma kitaplarının ekran görüntüleri bulunmaktadır.

Grafik çalışma kitabının ilk çalışsayfası - yığılmış

todo:image_alt_text

Grafik çalışma kitabının ikinci çalışsayfası - çizgi

todo:image_alt_text

Resim çalışma kitabının ilk çalışma sayfası - resim

todo:image_alt_text

Birleşik çalışma kitabındaki tüm üç çalışma sayfası - yığılmış, çizgi, resim

todo:image_alt_text

Aşağıdaki kod parçası birden fazla çalışma kitabını tek bir çalışma kitabına birleştirmenin nasıl yapıldığını gösterir.

Ek Kaynaklar

Gelişmiş Konular