Delade rutor i Php

Aspose.Cells - Delade rutor

För att dela fönster medAspose.Cells Java for PHP , helt enkelt åberopaSplitPanes modul.

PHP-kod

 $saveFormat = new SaveFormat();

//Instantiate a new workbook

//Open a template file

$book = new Workbook($dataDir . "book.xls");

//Set the active cell

$book->getWorksheets()->get(0)->setActiveCell("A20");

//Split the worksheet window

$book->getWorksheets()->get(0)->split();

//Save the excel file

$book->save($dataDir . "book.out.xls", $saveFormat->EXCEL_97_TO_2003);

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Delade rutor (Aspose.Cells)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: