Başlangıç parametrelerini özelleştirme

Contents
[ ]

Parametreler

Parametre Açıklama
needInitAlignmentAdjust hücre içeriği için dikey hizalamayı başlatma sırasında yapılıp yapılmayacağı, büyük hücrelere sahip tabloda performansın kötü olacağı, dikey hizalamayı önemsemiyorsa kullanıcı false olarak ayarlayabilir, varsayılan değer true’dir
focusinside hücre aralığında odaklanılacak mı, varsayılan değer true’dur
copy_with_style stille kopyalanıp kopyalanmayacağı, varsayılan değer sadece hücre içeriğini kopyalamaktır
useESCAsLeave esc tuşa basıldığında varsayılan davranış hücrede düzenleme işlemini iptal etme şeklinde çalışır, bu değeri true olarak ayarlarsak, sadece önceki değere dönmeden hücreden ayrılma kısa yolu olarak işlem yapar ve iç düzenleme yolunu hızlı düzenleme yolu olarak değiştirir, varsayılan değer false’tur
needValidateall doğrulama yapılırken aktif sayfadaki tüm doğrulamaların geçerli olup olmayacağı,(aspx kontrol sayfasında ForceValidation=“True” olarak ayarlanır). varsayılan değer false’tur
scrollToInvalidate needValidateall true olarak ayarlandığında ilk geçersiz hücreyi ekrana getirip getirilmeyeceği. varsayılan değer true’dur

Kod örneğinin çıktısı aşağıda gösterilmiştir, lütfen örnek excel dosyasını kontrol edin:

needInitAlignmentAdjust=true

todo:image_alt_text

needInitAlignmentAdjust=false

todo:image_alt_text

focusinside=true düzenleme iç yolu – metin girildiğinde, eski hücre değeri hala saklı kalır

todo:image_alt_text

focusinside=false hızlı düzenleme yolu – metin girildiğinde, eski hücre değeri üzerine yazılır, eski hücre değerine dayalı düzenleme yapmak istiyorsanız, hücreye tıklayabilirsiniz

todo:image_alt_text