EnableClipboardCopyPaste ve PasteType GridDesktop Özelliklerinin Kopyala Yapıştırma Davranışı

Olası Kullanım Senaryoları

GridDesktop, Aspose.Cells.GridDesktop.GridDesktop.PasteType özelliği ile farklı türde kopyala yapıştır türü seçenekleri sunar. Bu seçenekler Aspose.Cells.GridDesktop.Data.GridPasteType numaralandırmasıyla belirtilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir

  • GridPasteType.All

Kaynak hücrelerden hedef hücrelere kadar her şeyi kopyalayıp yapıştırır.

  • GridPasteType.Formulas

Formülleri kaynak hücrelerden hedef hücrelere kopyalayıp yapıştırır.

  • GridPasteType.Comments

Yorumları kaynak hücrelerden hedef hücrelere kopyalayıp yapıştırır.

  • GridPasteType.RowHeights

Satır yüksekliklerini kaynak hücrelerden hedef hücrelere kopyalayıp yapıştırır.

  • GridPasteType.ColumnWidths

Sütun genişliklerini kaynak hücrelerden hedef hücrelere kopyalayıp yapıştırır.

vesaire.

PasteType Özelliğini Etkinleştirmek için EnableClipboardCopyPaste Özelliğini True Olarak Ayarlayın

Aspose.Cells.GridDesktop.GridDesktop.PasteType özelliği yalnızca Aspose.Cells.GridDesktop.GridDesktop.EnableClipboardCopyPaste özelliğini bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi true olarak ayarlarsanız çalışır.

yapılacak şey:image_alt_text

EnableClipboardCopyPaste ve PasteType Özelliklerinin Davranışı

EnableClipboardCopyPaste’in yanlış ve PasteType’ın Tümü olduğu göz önüne alındığında, aşağıdaki ekran görüntüsü B3 hücresinin kopyalanıp C5 hücresine yapıştırıldığını gösterir.

yapılacak şey:image_alt_text

EnableClipboardCopyPaste’in doğru ve PasteType’ın All olduğu göz önüne alındığında, Windows’tan bir görüntü kopyaladıktan sonra. Aşağıdaki ekran görüntüsü, B3 hücresi kopyalanıp C5 hücresine yapıştırıldığında görüntüyü C5 hücresine de kopyaladığını göstermektedir.

yapılacak:görüntüyü kopyala

yapılacaklar: kopyaladıktan sonra yapıştır