Boş sayfa olmadığında Çıktı PDF de Boş Sayfa İşlemi

Olası Kullanım Senaryoları

Excel dosyası boş olduğunda ve kullanıcı bu dosyayı Aspose.Cells for Python via .NET kullanarak PDF olarak kaydettiğinde, çıktı PDF’de boş bir sayfa gösterilir. Bu varsayılan davranış bazen istenmeyebilir. Aspose.Cells for Python via .NET bu sorunla başa çıkmak için PdfSaveOptions.output_blank_page_when_nothing_to_print özelliğini sağlar. Bu özelliği false olarak ayarlarsanız, çıktı PDF’de hiçbir şey yazdırılacak bir şey olmadığında CellsException olur.

Çıktı PDF’inde Boş Sayfa Oluşmasını Engelle

Aşağıdaki örnek kod, boş bir çalışma kitabı oluşturur ve ardından false olarak ayarlanmış olan PdfSaveOptions.output_blank_page_when_nothing_to_print özelliğini ayarladıktan sonra PDF olarak kaydeder. Çıktı PDF’de yazdırılacak bir şey olmadığı için aşağıdaki gibi CellsException gösterilir.

Örnek Kod

İstisna

 Aspose.Cells.CellsException was unhandled

  HResult=-2146232832

  Message=There is nothing to output/print.

  Source=Aspose.Cells

  StackTrace:

       at Aspose.Cells.Workbook.Save(String fileName, SaveOptions saveOptions)