Grafik Sayfası için PdfBookmarkEntry Oluşturma

Olası Kullanım Senaryoları

Daha önce Aspose.Cells for Python via .NET normal bir çalışma sayfası için PdfBookmarkEntry oluştururdu. Fakat şimdi Aspose.Cells for Python via .NET aynı zamanda grafik sayfa için de PdfBookmarkEntry oluşturabilir. Grafik sayfada yalnızca A1 hücresi dışında hiçbir hücre olmadığından, yalnızca A1 için PdfBookmarkEntry oluşturacaktır.

Grafik Tablosu için PdfBookmarkEntry Oluştur

Aşağıdaki örnek kod, dört çalışma sayfası içeren örnek Excel dosyasını yükler. Bunlardan ikisi normal çalışma sayfalarıdır ve diğer ikisi grafik çalışma sayfalarıdır. Aşağıdaki gibi dört yer imi girişi oluşturur

  • Yer İmi-I
  • Yer İmi-II-Chart1
  • Yer İmi-III
  • Yer İmi-IV-Chart2

Aşağıdaki ekran görüntüsü, örnek kod tarafından oluşturulan çıktı PDF’yi göstermektedir.

todo:image_alt_text

Örnek Kod