PDF'e Dönüştürülürken Belge Yapısını Dışa Aktar

Contents
[ ]

PDF mantıksal yapı olanakları, belge içerik yapısına ilişkin bilgilerin PDF dosyasına dahil edilmesine yönelik bir mekanizma sağlar. Aspose.Cells for Python via .NET, bir Microsoft Excel belgesindeki hücre, satır, tablo, çalışma sayfası, resim, şekil, üstbilgi/altbilgi vb. gibi yapıya ilişkin bilgileri korur.

[PdfSaveOptions.export_document_structure]https://reference.aspose.com/cells/python-net/aspose.cells/pdfsaveoptions/export_document_structure/) seçeneğiyle, dışa aktarılan belge yapısıyla PDF etiketli bir dosyaya kaydedebilirsiniz.