Undvik tom sida i utdata PDF när det inte finns något att skriva ut

Möjliga användningsscenarier

När Excel-filen är tom och användaren sparar den till Aspose.Cells med Aspose.Cells for Python via .NET, återger den en tom sida i utdata PDF. Ibland är detta standardbeteende oönskat. Aspose.Cells for Python via .NET tillhandahållerPdfSaveOptions.output_blank_page_when_nothing_to_printegendom för att hantera denna fråga. Om du kommer att ställa in det som falskt*, dåCellsExceptionkommer att inträffa när det inte finns något att skriva ut i utgången PDF.

Undvik tom sida i utdata PDF när det inte finns något att skriva ut

Följande exempelkod skapar en tom arbetsbok och sparar den sedan som PDF efter att ha ställt inPdfSaveOptions.output_blank_page_when_nothing_to_printegendom som falsk*. Eftersom det inte finns något att skriva ut i utgången PDF,CellsExceptionsker enligt nedan.

Exempelkod

Undantag

 Aspose.Cells.CellsException was unhandled

  HResult=-2146232832

  Message=There is nothing to output/print.

  Source=Aspose.Cells

  StackTrace:

       at Aspose.Cells.Workbook.Save(String fileName, SaveOptions saveOptions)