Skapa PdfBookmarkEntry för diagramblad

Möjliga användningsscenarier

Tidigare skulle Aspose.Cells for Python via .NET skapaPdf BookmarkEntry för ett vanligt ark. Men nu kan Aspose.Cells for Python via .NET också skapaPdf BookmarkEntry för diagramblad. Eftersom diagrambladet inte har någon annan cell förutom cell A1, så kommer det att skapasPdf BookmarkEntry endast för cell A1.

Skapa PdfBookmarkEntry för diagramblad

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil som har fyra ark. Två av dem är normala ark och de andra två är diagramblad. Den skapar fyra bokmärkesposter enligt följande

  • Bokmärke-I
  • Bokmärke-II-diagram1
  • Bokmärke-III
  • Bokmärke-IV-diagram2

Följande skärmdump visarutgång PDF genereras av exempelkoden för en referens.

todo:image_alt_text

Exempelkod