Exportera dokumentstruktur under konvertering till PDF

Contents
[ ]

PDF logiska strukturfaciliteter tillhandahåller en mekanism för att införliva information om dokumentinnehållsstrukturen i en PDF-fil. Aspose.Cells for Python via .NET bevarar information om strukturen från ett Microsoft Excel-dokument, som cell, rad, tabell, kalkylblad, bild, form, sidhuvud/sidfot, etc.

Med alternativet [PdfSaveOptions.export_document_structure]https://reference.aspose.com/cells/python-net/aspose.cells/pdfsaveoptions/export_document_structure/) kan du spara till en taggad PDF med exporterad dokumentstruktur.