Aspose.Cells ı Değerlendirin

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services’ün değerlendirme sürümü (belirli bir lisans belirtilmeden) ürün işlevselliğini kısmen sağlar. Bir sınırlama, herhangi bir elektronik tablo belgesini açarken / kaydederken her zaman ek bir değerlendirme filigranı sayfası ekler.

todo:image_alt_text

Şekil: Aspose.Cells bileşeni tarafından oluşturulan Demo Elektronik Tablo

Çalışma kitabına ek bir değerlendirme filigranı çalışma sayfası ekler.

todo:image_alt_text

Şekil: Değerlendirme Uyarısı - Ek Bir Çalışma Sayfası

Aspose.Cells for Reporting Services’ü değerlendirme sürümü sınırlamaları olmadan test etmek istiyorsanız 30 günlük geçici lisansı talep edebilirsiniz.