Değerlendir Aspose.Cells

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services değerlendirme sürümü (belirtilen bir lisans olmadan), bir dereceye kadar tam olmasa da ürün işlevselliği sağlar. Bir sınırlama, herhangi bir elektronik tablo belgesini açarken / kaydederken her zaman değerlendirme filigranı içeren fazladan bir çalışma sayfası enjekte etmesidir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Figür: Aspose.Cells bileşeni tarafından oluşturulan Demo Tablosu

Çalışma kitabına fazladan bir değerlendirme filigranı çalışma sayfası ekleyecektir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Figür: Değerlendirme Uyarısı – Fazladan Bir Çalışma Sayfası

Aspose.Cells for Reporting Services’i değerlendirme sürümü sınırlaması olmadan test etmek istiyorsanız,30 günlük geçici lisans talep edin.