Värdera Aspose.Cells

Contents
[ ]

Utvärderingsversionen av Aspose.Cells for Reporting Services (utan en angiven licens) tillhandahåller produktfunktionalitet till viss del dock inte komplett. En begränsning är att det alltid injicerar ett extra kalkylblad med utvärderingsvattenstämpel på öppna/spara alla kalkylarksdokument.

todo:image_alt_text

Figur: Demo-kalkylblad skapat av komponenten Aspose.Cells

Det kommer att injicera ett extra kalkylblad för utvärdering av vattenstämpel i arbetsboken.

todo:image_alt_text

Figur: Utvärderingsvarning – ett extra arbetsblad

Om du vill testa Aspose.Cells for Reporting Services utan begränsningar i utvärderingsversionen kan dubegära en 30-dagars tillfällig licens.