Evaluera Aspose.Cells

Contents
[ ]

Utvärderingsversionen av Aspose.Cells for Reporting Services (utan angiven licens) tillhandahåller produktfunktionalitet till viss del, även om den inte är fullständig. En begränsning är att den alltid injicerar ett extra kalkylblad med utvärderingsvattenstämpel vid öppning/spara av något kalkylblad.

todo:image_alt_text

Figur: Demokalkylblad skapat av Aspose.Cells-komponenten

Den kommer att infoga en extra utvärderings vattenstämpel arbetsbok.

todo:image_alt_text

Figur: Utvärderingsvarning - En extra arbetsbok

Om du vill testa Aspose.Cells for Reporting Services utan begränsningar för utvärderingsversion kan du begära en 30-dagars tillfällig licens.