Hello World Exempel

Hello World Exempel

Ett “Hello World”-exempel används traditionellt för att introducera funktioner i ett programmeringsspråk eller programvara med ett enkelt användningsfall.

Aspose.Diagram for Java är en funktionsrik Visio filbehandling API som tillåter applikationsutvecklare att bädda in Visio dokumentskapande, läsning och konverteringsfunktioner i sina Java applikationer. It supports working with many popular Visio file-formats including VSDX, VDX, VSD, VSX, VTX, VSSX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, and VST. The API has strong conversion features to convert Visio Diagrams to a number of format som PDF, HTML, XML, SVG och XAML.

Efterinstallera Aspose.Diagram for Javai din miljö kan du köra kodexemplet nedan för att se hur Aspose.Diagram API fungerar.

Nedanstående kodavsnitt följer dessa steg:

  1. Instantiera ett Diagram-objekt
  2. Använd metoden Spara för klassobjektet Diagram för att spara filen på skivan

Följande kodavsnitt är ett Hello World-program för att visa hur Aspose.Diagram for Java API fungerar.