Hello World Örnek

Hello World Örnek

Bir “Hello World” örneği, geleneksel olarak bir programlama dilinin veya yazılımın özelliklerini basit bir kullanım durumuyla tanıtmak için kullanılır.

Aspose.Diagram for Java, uygulama geliştiricilerin Visio belge oluşturma, okuma ve dönüştürme özelliklerini Java uygulamalarına yerleştirmelerine olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir Visio dosya işleme API’dir. It supports working with many popular Visio file-formats including VSDX, VDX, VSD, VSX, VTX, VSSX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, and VST. The API has strong conversion features to convert Visio Diagrams to a number of PDF, HTML, XML, SVG ve XAML gibi biçimler.

Sonrasındayükleme Aspose.Diagram for Javaortamınızda, Aspose.Diagram API’in nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki kod örneğini çalıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki kod parçacığı şu adımları izler:

  1. Bir Diagram nesnesini somutlaştırın
  2. Dosyayı diske kaydetmek için Diagram sınıf nesnesinin Kaydetme yöntemini kullanın

Aşağıdaki kod parçacığı, Aspose.Diagram for Java API’in çalışmasını gösteren bir Hello World programıdır.