Konvertera Visio till HTML format

Exportera Visio till HTML

Den här artikeln förklarar hur du exporterar en Microsoft Visio diagram till HTML medAspose.Diagram for .NET API.

AnvändDiagram klasskonstruktorn för att läsa diagram-filerna och metoden Spara för att exportera diagram till valfritt bildformat som stöds. Utvecklare kan spara resulterande HTML i den lokala lagringen eller direkt till en stream-instans.

  1. Spara resulterande HTML i den lokala lagringen.
  2. Spara resulterande HTML i en stream-instans.

Bilden nedan visar en VSD-fil som ska sparas till PNG-format. Du kan använda andra diagram-format (VSDX, VSDM, VSTX, VSSX, VSS, VSSM, VDX, 0761937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 381937611, 3819 och 140

Ingång diagram.
todo:image_alt_text
Utför följande steg för att exportera VSD diagram till HTML:
  1. Skapa en instans av klassen Diagram.
  2. Anropa Dagram-klassens spara-metod och ställ in HTML som utdataformat.

Spara resulterande HTML i den lokala lagringen

Den resulterande filen kan sparas genom att skicka en komplett sökvägssträng, inklusive filnamn och filtillägg, t.ex. @“c:\temp\MyOutput.html”.

Spara resultatet HTML i lokalt lagringsprogrammeringsexempel

Spara resulterande HTML i en stream-instans

Det är för användning att spara den resulterande HTML i en databas eller arkiv utan att lagra den i den lokala lagringen. Denna funktion bäddar även in andra resulterande resurser från HTML, t.ex. typsnitt, CSS (som innehåller stilinformationen) och bilder. Eftersom det sparar en enda HTML-fil i stream-instansen.

Spara resultatet HTML i ett strömprogrammeringsexempel

 // Load an existing visio diagram

Diagram diagram = new Diagram("Basic Flowchart.vsd");

// Save resultant HTML directly to a stream

MemoryStream stream = new MemoryStream();

diagram.Save(stream, SaveFileFormat.HTML);