Slå samman Kombinera Diagram

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Diagram för Python via Java låter dig kombinera två visio-filer till en. Aspose.Diagram för Python via Java API har klassen Diagram som representerar en Visio ritning. Använder metodenKombinera i Diagram klass för att kombinera diagram.

Exempelkod