Minska filstorleken

Minska filstorleken

Aspose.Diagram för Python via Java API tillåter utvecklare att ta bort dold information från en diagram för att minska filstorleken. Sidobjektet representerar ritytan på en förgrundssida eller en bakgrundssida. För att minska filstorleken kan du använda egenskaperna RemoveHiddenInfoItem iRemoveHiddenInformation() metod av Diagram klass. Kodexemplet nedan visar hur du tar bort dold information från diagram.