Ta bort formskyddet

Ta bort skyddet för Visio-formen

Genom att skydda Visio-former kan användare låsa specifika aspekter av former. Aspekter av former som kan låsas genom formskydd inkluderar bredd, höjd, x-position, y-position, rotation med mera. Utvecklare kan uppnå detta med Aspose.Diagram för Python via Java.

Redigera Visio Shape Protection

LockAspect, LockBegin, LockCalcWH, LockCrop, LockCustProp, LockDelete, LockEnd, LockFormat, LockFromGroupFormat, Låsgrupp, LockHeight, LockMoveX, LockMoveY, LåsRotera, LockSelect, LockTextEdit, LockThemeColors, LockThemeEffects, LockVtxEdit ochLockWidth fastigheter exponerade avSkydd klass stödjaAspose.Diagram.BoolValue objekt. Dessa egenskaper kan användas för att skydda och avskydda former.

I Microsoft Office Visio kan användaren utföra följande åtgärder för att skydda vilken form som helst:

  • Öppet diagram i Microsoft Office Visio
  • Välj valfri form
  • Välj ‘Skydd’ från menyn ‘Format’ om du använder Visio 2007 eller välj ‘Skydd’ från menyn ‘Utvecklare’ om du använder Visio 2010
  • I fönstret “Skydd”, avmarkera en textruta för att låsa upp valfritt formattribut
  • Tryck på ‘Ok’

Ta bort formskyddsprogrammeringsprovet

Använd följande kod i din applikation för att göra samma sak (låsa upp valfritt formattribut) med Aspose.Diagram för Python via Java.